Hệ sinh thái tư vấn phát triển doanh nghiệp
Giới thiệu về fairs.vn
fairs home UI

Giới thiệu về fairs.vn

FAIRS (www.fairs.vn) do Công ty FIMO phát triển và vận hành, là hệ sinh thái kết nối chuỗi cung ứng dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Việt Nam. Với các chức năng hỗ trợ tìm kiếm đối tác kinh doanh, tìm kiếm sản phẩm, giao dịch trực tuyến, vận chuyển,… FAIRS đặt mục tiêu trở thành nền tảng trực tuyến đáng tin cậy nhất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam cũng như các doanh nghiệp nước ngoài mong muốn tìm kiếm đối tác trong nước .

Hệ sinh thái tư vấn phát triển doanh nghiệp

flow