SUPPLY CHAIN ​​ECO-SYSTEM FOR SMEs
faq

Frequently Asked Questions

Tôi có thể xem chi tiết Hướng dẫn sử dụng FAIRS ở đâu?

Tôi có cần phải lập tài khoản trên FAIRS không?

Làm sao để tôi bổ sung thông tin doanh nghiệp của mình lên FAIRS? Tôi có thể tự bổ sung thông tin nào lên FAIRS?

Tôi có thể nhận tư vấn cho doanh nghiệp ở đâu? Ai sẽ hỗ trợ tôi tư vấn các vấn đề: chuỗi cung ứng/thiết bị máy móc/ khoa học công nghệ/nhân lực/logistics/quản trị/vốn/thị trường và chuyển đổi số?

FAIRS có hỗ trợ bảo mật thông tin cho doanh nghiệp của tôi hay không?

Trong trường hợp gặp trục trặc về kỹ thuật khi sử dụng FAIRS, tôi nên liên hệ với ai?